KAO Metrology - QPS10
QPS10
Kalite Kontrol Planlama ve İzleme yazılımı


QPS10 uzun süren arge ve saha çalışmaları sonucunda konusunda en iddialı olmaya aday yazılımdır.QPS10‘ oluşturan modüller şunlardır.

  QPS10 Yönetim Yazılımı
  • QPS10 Terminal Yazılımı
  • QPS10 Sunucu
  • QPS10 İkaz modülü
  • QPS10 SPC modülü
  • QPS10 İzlenebilirlik Modülü
  • QPS10 Open Source veri hesaplama modülü
  • Ctu CMM transfer Yazılımı
  • Ctu SunucuOperatör yetki seviyeleri
Operatörler kullandıkları terminalleri sahip oldukları yetki seviyesi ile kullanabilirler. Bunu sahip oldukları şifre ile sağlarlar.Tüm verilerin yanında operatör kaydı bulunur. Operatörlerin terminal üzerinde yaptıkları işlemler kayıt edilir. Örn.Vardiya başlama,bitirme ,parça seçme,kalibrasyon vs.

Operatör tanımlama

Sisteme sınırsız operatör ve yönetici tanımlanabilir. Bunlar bütün uygulamaları şifre ile başlatırlar.

Vardiya

Sisteme sınırsız vardiya kalıbı girilebilir. Kullanılan vardiya aktif edilir.Tüm başlangıç ve bitişler bu vardiya kalıbı ile düzenlenir.

Ekipman Kontrolü

Firma yetkilisi tüm ölçüm ekipmanlarını (cihaz,prob,mastar) sisteme kayıt eder.Bunların bilgilerini özelliklerini kalibrasyon bilgilerini ve kalibrasyona çağrılma tarihlerini kayıt eder.
Sistem kalibrasyon gerektiren ekipmanları ikaz eder. Kullanım süresi dolan ekipmanları hurdaya ayırır.

Kontrol Planı

Firma yetkilisi her parça için bir kontrol planı hazırlar. Bunları gereken ölçülerin toleranslarını ve operatörün kullanacağı ekipmanları bildirerek yapar.Ölçüm periyotlarını ve ölçüm sırasında gereken ikazları kayıt eder.

Spc

Firma yetkilisi şayet bir ölçüye SPC uygulanacaksa bunların kalıplarını hazırlar. Bunlar belli başlı örnek adedi,uyarı limitleri otomatik ayarlar,dönemler olarak özetlenebilir. Daha sonra bu kalıbı basitçe ölçüyle ilişkilendirir. Spc ayarlarınız hazırdır…

CMM’lerden veri alma (Ctu yazılımı )

Firma yetkilisi cmm ’ de ölçülmüş bir parçanın örnek bir cmm dosyasını  açarak sisteme tanıtır. Buna bir kalıp ismi verir. Sisteme dosya klasörünün yeri gösterilir.Sistem bu dosyaları
açar , okur , kontrol eder ve ilgili bölümlere (operatör terminalleri ’ ne) bildirir.


Operatör Terminalleri

Operatör terminalleri sistemin en yetenekli parçasıdır. Tezgah başına monte edilmek üzere dokunmatik 15” ekran ile donatılmıştır.Operatör şifresini girerek kendini tanıtır . Parça seçer. Kalite kontrol yöneticisi tarafından hazırlanmış kontrol planının , kendisi için hazırlanmış kısmını görmektedir. Sadece ölçmesi gereken ölçüler (periyot ) önünde görüntülenir. Elektronik imkanı olmayan ölçüm cihazlarının sonuçlarını ekrandan klavye kullanarak girer. Elektronik imkanı olan ölçüm cihazları giriş portlarından bağlanarak kullanılır. İşleme tezgahlarında bir kerede birden fazla mamulün işlendiği durumlarda aparat kayıtlarını ayrı ayrı tutar. Seri no kullanılmasına imkan verir.Birden fazla ölçünün bir kerede ölçüldüğü aparat kullanılmasına imkan verir.Havalı ölçüm probları kullanıldığında çeşitli kullanım kolaylıkları sağlanmıştır.Kayıt formatı [ ölçüm değeri , en büyük değer ,en küçük değer ,min tolerans , max tolerans, yıl ,ay ,gün ,hafta ,saat ,parça no ]
Aşağıda elektronik bağlantı imkanı olmayan bir ölçü aleti ile ölçülen büyüklük sisteme ekrandan dokunmatik klavye ile girilir.Bu esnada ölçü kabul kriterlerinin içinde ise yeşil ,değilse kırmızı olarak görüntülenir ve kayıt edilir.Terminallere microbot serisi cihazlar , miniSX ( rs232 port çıkışlı ) çeşitli seri port kullanan ölçü aletleri bağlanabilir.Bunların görüntülenmesi aşağıda görülmektedir.